სიტუაცია ერთ “ჩვეულებრივ” დილას: იღვიძებ, ემზადები სამსახურში წასასვლელად და მაგიდაზე ეს გასაღები გელოდება. #lamborghini #aventador #key

სიტუაცია ერთ “ჩვეულებრივ” დილას: იღვიძებ, ემზადები სამსახურში წასასვლელად და მაგიდაზე ეს გასაღები გელოდება. #lamborghini #aventador #key